Fotogalleri - Photogallery - Øyvind Betten - www.bettens.no

Her vil du få se bilder fra mange år med naturfoto. De fleste bildene er fra Norge, men du vil også finne mange bilder fra flere steder i verden. 

Jeg er hobbyfotograf med mange års erfaring. Hele spekteret innenfor naturfoto fanger min interesse. Landskap, fugler, makro, dyr og reiser blir presentert på disse sidene. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg. Jeg er lett å finne både på Facebook og Instagram. Hvis du vil sende meg en e-post, kan du gjøre det til oyvind.betten på min gmail adresse. 


Here you will see photos from many years of nature photography. Most of the pictures are from Norway, but you will also find many pictures from several places in the world. I am a hobby photographer with many years of experience. The whole spectrum within nature photography captures my interest. Landscapes, birds, macro, animals and travels are presented on these pages. You are most welcome to contact me. I'm easy to find on both Facebook and Instagram. If you want to send me an email, you can send it to oyvind.betten at my gmail address.